Litecoin (LTC)

Cập nhật giá Ethereum (ETH) theo thời gian thật

You have not selected any currency to display

Tổng quan về thị trường Litecoin

Trên tiện ích con sau, có giá trực tiếp của LTC với dữ liệu thị trường hữu ích khác bao gồm vốn hóa thị trường của LTC, khối lượng giao dịch, thay đổi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, tổng cung, giá cao nhất và thấp nhất, v.v. Theo mặc định, giá LTC được cung cấp bằng USD, nhưng bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tiền tệ cơ bản sang Euro, Bảng Anh, Yên Nhật và Rúp Nga.

Giá trị Litecoin

Tìm hiểu giá trị Litecoin từ các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu: Binance, Bitfinex, Bitstamp, Coinbase, HitBTC, Kraken, Okex. Chọn hộp kiểm để so sánh giá giữa các sàn giao dịch trên biểu đồ. Có nhiều chế độ xem khác nhau: Hình nến, OHLC, Biểu đồ đường. Sử dụng các nút để chuyển đổi giữa các biểu đồ Litcoin. Theo mặc định, thông tin được cung cấp cho tuần trước, nhưng người dùng có thể chọn một ngày / tuần / tháng / năm, ba tháng dữ liệu hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh. Có một tính năng tích hợp sẵn của việc tìm kiếm và tải xuống biểu đồ giá Bitcoin. Có cơ hội tải xuống dữ liệu ở định dạng .xls / .csv.

Giá lịch sử Litecoin

Phần này chứa lịch sử của giá Litecoin (LTC). Hãy thoải mái tùy chỉnh khoảng thời gian để xem lịch sử giá trong thời gian cần thiết. Trong các màu có ngày, giá, khối lượng và sự thay đổi. Ngày mô tả ngày giá được ghi lại, giá hiển thị giá trị Litecoin kể từ ngày đó, cột khối lượng hiển thị khối lượng giao dịch của đồng tiền trong ngày hiện tại và thay đổi cho biết tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá của đồng tiền đó.

Latest Posts

Home
Kiến thức
Market
Search