Chuyên mục

# Tag: Hard Forks

Hơn 1 tỷ đô la Ethereum đã bị đốt cháy kể từ Hard Fork London

Khoảng 300.000 Ethereum đã bị đốt huỷ kể từ khi bản nâng cấp London giới thiệu cơ chế ghi mới vào ngày 5 tháng...

Hard Forks trong tiền điện tử là gì?

Sự phân tách xảy ra khi một mạng không còn đồng ý về con đường tốt nhất về phía trước. Có nhiều loại nĩa khác...
Home
Kiến thức
Market
Search