Chuyên mục

# Tag: Soft Forks

Hard Forks trong tiền điện tử là gì?

Sự phân tách xảy ra khi một mạng không còn đồng ý về con đường tốt nhất về phía trước. Có nhiều loại nĩa khác...
Home
Kiến thức
Market
Search