Coin2day được thành lập vào năm 2020 với một sứ mệnh đơn giản:
làm sáng tỏ Blockchain, Crypto và Web phi tập trung.

Xem các sự kiện định hình thế giới tiền mã hoá

Đọc tin tức được thu thập từ nhiều nguồn và được dịch lại tiếng Việt. Tin tức được sắp xếp thành các danh mục như: Bitcoin, Ethereum, Altcoins, DeFi, Blockchain, NFT, Phân tích thị trường, Khai thác, Quy định, Khác...

Nguồn cấp tin tức từ các trang tốt nhất Thế Giới

Đọc tin tức từ các nguồn cấp dữ liệu tốt nhất, chẳng hạn như: Forbes, CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt và các nguồn khác. Danh sách các nguồn được cập nhật liên tục.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Đây chỉ là vì mục đích thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.
Tất cả các ý kiến (bài viết) ​​của người viết (tác giả) là quan điểm và góc nhìn của riêng họ tuyệt đối không phải là lời khuyên đầu tư tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào được xuất bản bởi Trang web hoặc Dịch vụ cấu thành khuyến nghị đầu tư, cũng như không nên dựa vào bất kỳ dữ liệu hoặc Nội dung nào do Coin2day.com xuất bản cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Chúng tôi (gồm Coin2day.com và các tác giả) hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tất các rủi ro từ những quyết định đầu tư của các bạn.

Liên hệ:

[email protected]

Nội dung:
[email protected]

Quản cáo:
[email protected]

Home
Kiến thức
Market
Search